• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564


วันที่ 28 มีนาคม 2565 - รับชม : 63 ครั้ง