• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ตารางการพบครูที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนและเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กำหนดวันลงทะเบียนเรียน เพื่อรับตารางเรียน รับสมุด และจ่ายเงินบำรุงสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดังรายละเอียดแนบ
25 ต.ค. 65 | รับชม : 37 ครั้ง