• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับ "โล่รางวัล" และเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา "ผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. สำหรับการประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ2565" จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
1 ก.ย. 65 | รับชม : 18 ครั้ง