• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2565

เพชรชงโค ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายพีรพัฒน์ ไชยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมภูมิศาสตร์
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.  ค่าย 1 ประจำปี 2565 ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นผู้ฝึกซ้อมและเป็นที่ปรึกษา
1 ก.ย. 65 | รับชม : 145 ครั้ง