• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบเกียติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในการมอบเกียติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับ นางรุ่งทิพย์ รินพล หัวหน้าและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน โดยรายการแข่งขันมี ดังนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
3. การแข่งขันการอ่านตามแนวทาง PISA
4. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์
5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี
6. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์
7. การแข่งขันคำคม
8. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกระดับชั้น
26 ก.ค. 65 | รับชม : 17 ครั้ง