• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่รับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนฯ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 40 โรงเรียนทั่วประเทศ ในการรับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระพันปีหลวง จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) โดยมีครูเอกชัย จันทร์ตา และครูวิแทน ปวกพรมมา เข้าร่วมอบรมการใช้งานและติดตั้งชุดท้องฟ้าจำลอง DIY ขนาด เส้นผ่านศูยน์กลาง 4 เมตร โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน และ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มอบป้ายโครงการท้องฟ้าจำลอง ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
28 ส.ค. 65 | รับชม : 22 ครั้ง