• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับยอดเยี่ยมฯ

ขอแสดงความยินดีกับ “งานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน” โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล ระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับ “ยอดเยี่ยม” ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน

8 ก.ค. 65 | รับชม : 16 ครั้ง