• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

???????? ขอแสดงความยินดีกับครูเอกชัย จันทร์ตา ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นในจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
22 พ.ค. 65 | รับชม : 24 ครั้ง