• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับชมรมอาสายุวกชาด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมมาตรฐานอาสายุวกาชาด จากสภากาชาดไทย

12 พ.ค. 65 | รับชม : 32 ครั้ง