• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การจัดห้องเรียน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 25654 เม.ย. 65 | รับชม : 46 ครั้ง