• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดประกาศแนบ โดย
  • การมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 26 มีนาคม 2565
  • การมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2565
หากนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศให้นักเรียนมาติดต่อที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 (เสริมคุณารัฐ) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียน

16 มี.ค. 65 | รับชม : 57 ครั้ง