• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ณ ชั้นล่างอาคารภูวนารถภักดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
27 ก.พ. 65 | รับชม : 105 ครั้ง