• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม แจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
15 ก.พ. 65 | รับชม : 191 ครั้ง