• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การเปลี่ยนแปลงเวลาเลิกเรียน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเลิกเรียนในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา16.00 น. เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564
22 ธ.ค. 64 | รับชม : 207 ครั้ง