• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน" ในสถานศึกษา โดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ พร้อมคณะวิทยากรลูกเสือจากสถานศึกษาต่าง ๆ และลูกเสือของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมและโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ ให้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
22 ธ.ค. 64 | รับชม : 222 ครั้ง