• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกงานที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 43 รายการ รองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 26 รายการ รองชนะเลิศอันดับ2 16 รายการ และเข้าร่วมแข่งขัน 14 รายการ รวม 99 รายการได้รับเหรียญรางวัลทุกรายการ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ จำนวน 42 รายการ
15 ก.ย. 66 | รับชม : 15 ครั้ง