• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล "ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
28 มิ.ย. 66 | รับชม : 79 ครั้ง