• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา 
ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เวลา 09.00 น. 
หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

28 เม.ย. 66 | รับชม : 24 ครั้ง