• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและแม่บ้าน (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาไทย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา) ครูผู้สอนดนตรี ครูผู้สอนคณิตสาสตร์ และแม่บ้านทำความสะอาด ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) ตามรายละเอียดดังแนบ
8 เม.ย. 66 | รับชม : 56 ครั้ง