• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจความถูกต้องและตรวจเช็ครายชื่อตกหล่น เพื่อเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานในวันที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถแจ้งผ่านทางเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หรือติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ อาคารเสริมคุณารัฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

16 มี.ค. 66 | รับชม : 10 ครั้ง