• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อและโครงการทุนเรียนดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  2566
และโครงการทุนเรียนดีเสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2566
28 ก.พ. 66 | รับชม : 47 ครั้ง