• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รายการ
- การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รายการ
- การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
- การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 17 รายการ
รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 14 รายการ
รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 6 รายการ
9 ก.พ. 66 | รับชม : 51 ครั้ง