• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน

ด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จะเข้าร่วมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การแข่งขันฯ จังหวัดน่าน จึงขอแจ้งหยุดเรียน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลา 1 วัน
31 ม.ค. 66 | รับชม : 44 ครั้ง