• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 สู่ความยั่งยืน โดยมีนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ และนายเอกชัย จันทร์ตา ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับพระราชทานรางวัล ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

26 พ.ย 65 | รับชม : 35 ครั้ง