• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนายพีรพัฒน์ ไชยวุฒิ ทีผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายพีรพัฒน์ ไชยวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ทีได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ภูมิภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีครูพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นครูผู้ฝึกสอนและครูที่ปรึกษา
4 พ.ย 65 | รับชม : 98 ครั้ง