• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นำโดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย จันทร์ตา นายพนัชกร ไชยานนท์ และนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป