• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การแข่งขัน E-Sports (ROV) ประจำปี 2565

Congratulations!! ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา E-Sports (ROV) ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้แก่ นายชานนท์ เทพปัน ม.6/4 นายฐิติชัย จันทร์ปัญญา ม.6/2 นายรัฐภูมิ ไชยเมืองชื่น ม.6/1 นายอชิรวัฒน์ แสงทอง ม.6/1 นายรัฐภูมิ ตุ่นคำ ม.6/1 คว้ารางวัล ?ชนะเลิศ? การแข่งขัน E-Sports (ROV) ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี นายเฉลิมพันธ์ แก้วประเสริฐ เป็นครูผู้ดูแลและเป็นครูที่ปรึกษา