• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนด้านภาษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในการมอบเกียติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมกับ นางรุ่งทิพย์ รินพล หัวหน้าและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกท่าน โดยรายการแข่งขัน มีดังนี้ 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย 2. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 3. การแข่งขันการอ่านตามแนวทาง PISA 4. การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ 5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี 6. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 7. การแข่งขันคำคม 8. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ทุกระดับชั้น