• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน

??ขอแสดงความยินดีกับ????โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือก 1 ใน 40 โรงเรียนทั่วประเทศ ในการรับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระพันปีหลวง จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ????โดยมี ครูเอกชัย จันทร์ตา และครูวิแทน ปวกพรมมา เข้าร่วมอบรมการใช้งานและติดตั้งชุดท้องฟ้าจำลอง DIY ขนาด เส้นผ่านศูยน์กลาง 4 เมตร โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ????ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน และ ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มอบป้ายโครงการท้องฟ้าจำลอง ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่