• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบทุนเสมอภาค (กสศ.)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วย นายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษา โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค(กสศ.) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่นักเรียนจำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม