• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับยอดเยี่ยมฯ

ขอแสดงความยินดีกับงานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน