• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รับรางวัลส่งเสริมมาตรฐานอาสายุวกาชาด

ขอแสดงความยินดีกับชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลรับส่งเสริมมาตรฐานอาสายุวกาชาด จากสภากาชาดไทย