ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
เพลงประจำโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงภาคเหนือ
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559 รอบแรก
 สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 บล็อกครูปิยะดนัย วิเคียน

 

กิจกรรมตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา

นายมานัส  นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศาลาพระพุทธ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

   

พิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ

นายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ

:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::