ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
เพลงประจำโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโ ลยี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรจาก สพม. เขต 35
 การอบรมเชิงปฏิบัติการแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงภาคเหนือ
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2559 รอบแรก
 สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 บล็อกครูปิยะดนัย วิเคียน

 

ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
   
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2558
   
การเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับจำนวนวันที่ 31 ก.ค. 58