ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
เพลงประจำโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

พิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ

นายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 11 มิถุนายน 2558

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ

:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::