• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ผอ. โรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดกิจกรรรมเปิดบ้านวิชาการ M.P.W Open House


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 54 ครั้ง