• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2564 - รับชม : 51 ครั้ง