• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การติดตามการเตรียมความพร้อม และเยี่ยมชมห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนฯ


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 - รับชม : 50 ครั้ง