• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 - รับชม : 33 ครั้ง