• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์


วันที่ 23 มกราคม 2566 - รับชม : 63 ครั้ง