• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2565


วันที่ 20 มกราคม 2566 - รับชม : 36 ครั้ง