• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รับรางวัลพี่นำน้องรักษ์น้ำ


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 53 ครั้ง