• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

คนเก่งเสริมงามวิทยาคม


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 13 ครั้ง