• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และอยู่ดีมีสุข


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 52 ครั้ง