• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ชนะเลิศการแข่งขัน ROV ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


วันที่ 20 สิงหาคม 2565 - รับชม : 51 ครั้ง