• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลสถานศึกษา IQA  AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ ณ หอประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นำโดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายเอกชัย จันทร์ตา นายพนัชกร ไชยานนท์ และนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมงคล ตัวแทนคณะครู เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
2 ก.ย. 65 | รับชม : 19 ครั้ง