• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอน

ขอเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ให้ใช้ตารางเรียนของวันจันทร์
11 ส.ค. 65 | รับชม : 272 ครั้ง