• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมแจ้งหยุดเรียน

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เป็นเวลา 1 วัน 
8 ก.ย. 66 | รับชม : 19 ครั้ง