• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโครงงานโครงงานนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง[ชนะเลิศ] โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองหรือสำรวจ และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทนวัตกรรม โครงการคัดเลือกโครงงานนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจําปี 2566

 
7 ก.ย. 66 | รับชม : 17 ครั้ง