• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 "ระดับดีเด่น" ประเภท สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่

29 ส.ค. 66 | รับชม : 15 ครั้ง