• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมขอแสดงความความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เนื่องในโอกาสรับโล่เชิดชูเกียรติรางวัล "กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ระดับประเทศ" ประจำปี 2565 และนางมนฑิรา เจดีย์ปัน ครูชำนาญการพิเศษ รางวัล "ชนะเลิศ ระดับประเทศ" ประเภทครูดีเด่น ประจำปี 2565 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยนายอัมพร พนะสา เลขาธิการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตรัง จังหวัดตรัง1 มิ.ย. 66 | รับชม : 61 ครั้ง