• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

มอบเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565